مشکل تازه در سیستم عامل ios 9.3 آیفون  

مشکل جدید در سیستم عامل ios 9.3 آیفون
سیستم عامل ios 9.3، به‌روزرسانی تازه سیستم‌عامل گوشی‌های لمسی کمپانی آیفون دچار
برخی مشکلات شده است.
به نظر می‌رسد جدیدترین نسخه سیستم عامل موبایل لمسی کمپانی آیفون یعنی ios 9.3
استارت خوبی ندارد. آیفون مجبور شده به علت بوجود آمدن پاره‌ای از ایرادها
موقتا انتشار این آپدیت تازه را متوقف کند.
درست زمانی که شرکت اپل انتشار یک ن

ادامه مطلب  

پرسرعت ترین مرورگر جهان  

پرسرعت ترین مرورگر جهان این مرورگر پرسرعت ترین مرورگر جهان است که توسط من ساخته شده و گوگل از آن پشتیبانی میکند
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :پرسرعت ترین مرورگر جهان این مرورگر پرسرعت ترین مرورگر جهان...
پرسرعت ترین مرورگر جهان توضیحات بیشتر - دانلود پرسرعت ترین مرورگر جهان پرسرعت ترین مرورگر جهان پرسرعت ترین مرورگر جهان کلمات کلیدی :ترین مرورگر جهان رسرعت ترین مرورگر مرورگر جهان ترین مرورگر رسرعت ترین مرورگر رسرعت

ادامه مطلب  

پرسرعت ترین مرورگر جهان  

پرسرعت ترین مرورگر جهان این مرورگر پرسرعت ترین مرورگر جهان است که توسط من ساخته شده و گوگل از آن پشتیبانی میکند
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :پرسرعت ترین مرورگر جهان این مرورگر پرسرعت ترین مرورگر جهان...
پرسرعت ترین مرورگر جهان توضیحات بیشتر - دانلود پرسرعت ترین مرورگر جهان پرسرعت ترین مرورگر جهان پرسرعت ترین مرورگر جهان کلمات کلیدی :ترین مرورگر جهان رسرعت ترین مرورگر مرورگر جهان ترین مرورگر رسرعت ترین مرورگر رسرعت

ادامه مطلب  

پرسرعت ترین مرورگر جهان  

پرسرعت ترین مرورگر جهان این مرورگر پرسرعت ترین مرورگر جهان است که توسط من ساخته شده و گوگل از آن پشتیبانی میکند
دانلود فایل >>>


سایر محصولات :پرسرعت ترین مرورگر جهان این مرورگر پرسرعت ترین مرورگر جهان...
پرسرعت ترین مرورگر جهان توضیحات بیشتر - دانلود پرسرعت ترین مرورگر جهان پرسرعت ترین مرورگر جهان پرسرعت ترین مرورگر جهان کلمات کلیدی :ترین مرورگر جهان رسرعت ترین مرورگر مرورگر جهان ترین مرورگر رسرعت ترین مرورگر رسرعت

ادامه مطلب  

وانت پست؛شاید یعنی ب زودی ی بسته خواهم داشت  

رضا داشت میرفت ترمینال تا سوار اتوبوس بشه
صابر گفت ماهم بریم؟
اومدم توی حیاط و اسمون رو نگاه کردم
ی وانت پیکان پست رو دیدم ک داشت توی ارتفاع پونزده متری پرواز میکرد میرفت
یادم افتاد وانت ماهم پرواز میکنه
مطمعن بودم ک تجربه چندبار پرواز هم باهاش داشتم
اصلن چیز عجیب غریبی نبود,فقط کافی بود سرعت رو بیشتر از هشتاد بکنی و فرمون رو ب طرف سینه ت بکشی
اومدم ب صابر گفتم بریم,با وانت میریم,پرواز میکنیم
رفتن اخل حیاط و اسمون رو نگاه کردن
هوا پر بود از اب

ادامه مطلب  

وانت پست؛شاید یعنی ب زودی ی بسته خواهم داشت  

رضا داشت میرفت ترمینال تا سوار اتوبوس بشه
صابر گفت ماهم بریم؟
اومدم توی حیاط و اسمون رو نگاه کردم
ی وانت پیکان پست رو دیدم ک داشت توی ارتفاع پونزده متری پرواز میکرد میرفت
یادم افتاد وانت ماهم پرواز میکنه
مطمعن بودم ک تجربه چندبار پرواز هم باهاش داشتم
اصلن چیز عجیب غریبی نبود,فقط کافی بود سرعت رو بیشتر از هشتاد بکنی و فرمون رو ب طرف سینه ت بکشی
اومدم ب صابر گفتم بریم,با وانت میریم,پرواز میکنیم
رفتن اخل حیاط و اسمون رو نگاه کردن
هوا پر بود از اب

ادامه مطلب  

وانت پست؛شاید یعنی ب زودی ی بسته خواهم داشت  

رضا داشت میرفت ترمینال تا سوار اتوبوس بشه
صابر گفت ماهم بریم؟
اومدم توی حیاط و اسمون رو نگاه کردم
ی وانت پیکان پست رو دیدم ک داشت توی ارتفاع پونزده متری پرواز میکرد میرفت
یادم افتاد وانت ماهم پرواز میکنه
مطمعن بودم ک تجربه چندبار پرواز هم باهاش داشتم
اصلن چیز عجیب غریبی نبود,فقط کافی بود سرعت رو بیشتر از هشتاد بکنی و فرمون رو ب طرف سینه ت بکشی
اومدم ب صابر گفتم بریم,با وانت میریم,پرواز میکنیم
رفتن اخل حیاط و اسمون رو نگاه کردن
هوا پر بود از اب

ادامه مطلب  

وانت پست؛شاید یعنی ب زودی ی بسته خواهم داشت  

رضا داشت میرفت ترمینال تا سوار اتوبوس بشه
صابر گفت ماهم بریم؟
اومدم توی حیاط و اسمون رو نگاه کردم
ی وانت پیکان پست رو دیدم ک داشت توی ارتفاع پونزده متری پرواز میکرد میرفت
یادم افتاد وانت ماهم پرواز میکنه
مطمعن بودم ک تجربه چندبار پرواز هم باهاش داشتم
اصلن چیز عجیب غریبی نبود,فقط کافی بود سرعت رو بیشتر از هشتاد بکنی و فرمون رو ب طرف سینه ت بکشی
اومدم ب صابر گفتم بریم,با وانت میریم,پرواز میکنیم
رفتن اخل حیاط و اسمون رو نگاه کردن
هوا پر بود از اب

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

اگر صابر باشید سرد و خنک میشوید  

انگور را برای سرکه در خمره های بزرگ که به آن "حُبّ" می گویند می ریزند. بعد از مدّتی در اثر گرمای آفتاب یا آتش، انقلاب پیدا می کند و به شراب تبدیل می شود که نجس و آرام و طبعش گرم است. بعد از مدّتی انقلاب تمام می شود و شراب به سرکه تبدیل می شود که سرد و آرام و خنک کننده است و غذای امیرالمؤمنین و اولیای خدا علیهم السّلام است. سالک هم همین مسیر را طیّ می کند. اوّل حالت انقلاب پیدا می کند که حرارت دارد و شلوغ می کند و با عجله و فشار می خواهد کارش را به پیش

ادامه مطلب  

عدم استفاده از مرورگر داخلی تلگرام  

تلگرام دارای یک مرورگر داخلی است که اگر شما بر روی لینک غیر تلگرامی مانند آدرس سایتی کلیک کنید، بدون آنکه از تلگرام خارج شود با مرورگر خود تلگرام باز میشود.  این ویژگی به طور
پیش‌فرض در تلگرام فعال میباشد و اگر به هر دلیلی دوست ندارید با مرورگر پیشفرض تلگرام صفحات باز شوند باید به تنظیمات تلگرام مراجعه
کنید و سپس گزینه‌ی In-App Browser را پیدا کرده و آن را On یا Off کنید.

ادامه مطلب  

عدم استفاده از مرورگر داخلی تلگرام  

تلگرام دارای یک مرورگر داخلی است که اگر شما بر روی لینک غیر تلگرامی مانند آدرس سایتی کلیک کنید، بدون آنکه از تلگرام خارج شود با مرورگر خود تلگرام باز میشود.  این ویژگی به طور
پیش‌فرض در تلگرام فعال میباشد و اگر به هر دلیلی دوست ندارید با مرورگر پیشفرض تلگرام صفحات باز شوند باید به تنظیمات تلگرام مراجعه
کنید و سپس گزینه‌ی In-App Browser را پیدا کرده و آن را On یا Off کنید.

ادامه مطلب  

عدم استفاده از مرورگر داخلی تلگرام  

تلگرام دارای یک مرورگر داخلی است که اگر شما بر روی لینک غیر تلگرامی مانند آدرس سایتی کلیک کنید، بدون آنکه از تلگرام خارج شود با مرورگر خود تلگرام باز میشود.  این ویژگی به طور
پیش‌فرض در تلگرام فعال میباشد و اگر به هر دلیلی دوست ندارید با مرورگر پیشفرض تلگرام صفحات باز شوند باید به تنظیمات تلگرام مراجعه
کنید و سپس گزینه‌ی In-App Browser را پیدا کرده و آن را On یا Off کنید.

ادامه مطلب  

عدم استفاده از مرورگر داخلی تلگرام  

تلگرام دارای یک مرورگر داخلی است که اگر شما بر روی لینک غیر تلگرامی مانند آدرس سایتی کلیک کنید، بدون آنکه از تلگرام خارج شود با مرورگر خود تلگرام باز میشود.  این ویژگی به طور
پیش‌فرض در تلگرام فعال میباشد و اگر به هر دلیلی دوست ندارید با مرورگر پیشفرض تلگرام صفحات باز شوند باید به تنظیمات تلگرام مراجعه
کنید و سپس گزینه‌ی In-App Browser را پیدا کرده و آن را On یا Off کنید.

ادامه مطلب  

عدم استفاده از مرورگر داخلی تلگرام  

تلگرام دارای یک مرورگر داخلی است که اگر شما بر روی لینک غیر تلگرامی مانند آدرس سایتی کلیک کنید، بدون آنکه از تلگرام خارج شود با مرورگر خود تلگرام باز میشود.  این ویژگی به طور
پیش‌فرض در تلگرام فعال میباشد و اگر به هر دلیلی دوست ندارید با مرورگر پیشفرض تلگرام صفحات باز شوند باید به تنظیمات تلگرام مراجعه
کنید و سپس گزینه‌ی In-App Browser را پیدا کرده و آن را On یا Off کنید.

ادامه مطلب  

عدم استفاده از مرورگر داخلی تلگرام  

تلگرام دارای یک مرورگر داخلی است که اگر شما بر روی لینک غیر تلگرامی مانند آدرس سایتی کلیک کنید، بدون آنکه از تلگرام خارج شود با مرورگر خود تلگرام باز میشود.  این ویژگی به طور
پیش‌فرض در تلگرام فعال میباشد و اگر به هر دلیلی دوست ندارید با مرورگر پیشفرض تلگرام صفحات باز شوند باید به تنظیمات تلگرام مراجعه
کنید و سپس گزینه‌ی In-App Browser را پیدا کرده و آن را On یا Off کنید.

ادامه مطلب  

دوبله وسط :-)  

صابر پرسید: به نظرت بعداً بچه را بگذاریم کدام ورزش؟
از آنجایی که مخاطبِ صابر با آن همه پیشینه ورزشی درخشان در جودو، والیبال، کشتی فرنگی، فوتبال، فوتسال، پینگ پنگ و غیره، من بودم که به بهانه ی علاقه به ورزشهای انفرادی و شعار "من از ورزش های گروهی خوشم نمیاد"، هیچ وقت نه والیبال را درست یاد گرفتم، نه بسکتبال و نه هیچ ورزش انفرادی یا گروهی دیگه و همیشه نمره ورزش در کارنامه ام به عنوان مایه ننگ و پایین آورنده معدل محسوب می شد و به علت خشکی عضلات د

ادامه مطلب  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کروم  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کرومگوگل کروم (به انگلیسی:
Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ (۱۲ شهریور
۱۳۸۷) توسط شرکت گوگل بر پایهٔ پروژهٔ کرومیوم عرضه شد.از امکانات و
قابلیت‌های آن می‌توان به Tabbed browsing، و امکاناتی مشابه Privacy در
سافاری و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره نمود. شرکت گوگل اخیرا اعلام
کرد که سرعت نسخه جدید مرورگر گوگل کروم تا ۲۸ درصد افزایش سرعت بارگذاری
پیدا کرده که هم در نسخه موبایل و هم دسکتاپ اعمال شده است. گوگل

ادامه مطلب  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کروم  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کرومگوگل کروم (به انگلیسی:
Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ (۱۲ شهریور
۱۳۸۷) توسط شرکت گوگل بر پایهٔ پروژهٔ کرومیوم عرضه شد.از امکانات و
قابلیت‌های آن می‌توان به Tabbed browsing، و امکاناتی مشابه Privacy در
سافاری و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره نمود. شرکت گوگل اخیرا اعلام
کرد که سرعت نسخه جدید مرورگر گوگل کروم تا ۲۸ درصد افزایش سرعت بارگذاری
پیدا کرده که هم در نسخه موبایل و هم دسکتاپ اعمال شده است. گوگل

ادامه مطلب  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کروم  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کرومگوگل کروم (به انگلیسی:
Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ (۱۲ شهریور
۱۳۸۷) توسط شرکت گوگل بر پایهٔ پروژهٔ کرومیوم عرضه شد.از امکانات و
قابلیت‌های آن می‌توان به Tabbed browsing، و امکاناتی مشابه Privacy در
سافاری و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره نمود. شرکت گوگل اخیرا اعلام
کرد که سرعت نسخه جدید مرورگر گوگل کروم تا ۲۸ درصد افزایش سرعت بارگذاری
پیدا کرده که هم در نسخه موبایل و هم دسکتاپ اعمال شده است. گوگل

ادامه مطلب  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کروم  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کرومگوگل کروم (به انگلیسی:
Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ (۱۲ شهریور
۱۳۸۷) توسط شرکت گوگل بر پایهٔ پروژهٔ کرومیوم عرضه شد.از امکانات و
قابلیت‌های آن می‌توان به Tabbed browsing، و امکاناتی مشابه Privacy در
سافاری و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره نمود. شرکت گوگل اخیرا اعلام
کرد که سرعت نسخه جدید مرورگر گوگل کروم تا ۲۸ درصد افزایش سرعت بارگذاری
پیدا کرده که هم در نسخه موبایل و هم دسکتاپ اعمال شده است. گوگل

ادامه مطلب  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کروم  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کرومگوگل کروم (به انگلیسی:
Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ (۱۲ شهریور
۱۳۸۷) توسط شرکت گوگل بر پایهٔ پروژهٔ کرومیوم عرضه شد.از امکانات و
قابلیت‌های آن می‌توان به Tabbed browsing، و امکاناتی مشابه Privacy در
سافاری و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره نمود. شرکت گوگل اخیرا اعلام
کرد که سرعت نسخه جدید مرورگر گوگل کروم تا ۲۸ درصد افزایش سرعت بارگذاری
پیدا کرده که هم در نسخه موبایل و هم دسکتاپ اعمال شده است. گوگل

ادامه مطلب  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کروم  

افزایش ۲۸ درصدی سرعت مرورگر کرومگوگل کروم (به انگلیسی:
Google Chrome) یک مرورگر وب رایگان است که در ۲ سپتامبر ۲۰۰۸ (۱۲ شهریور
۱۳۸۷) توسط شرکت گوگل بر پایهٔ پروژهٔ کرومیوم عرضه شد.از امکانات و
قابلیت‌های آن می‌توان به Tabbed browsing، و امکاناتی مشابه Privacy در
سافاری و Speed Dial در مرورگر اپرا اشاره نمود. شرکت گوگل اخیرا اعلام
کرد که سرعت نسخه جدید مرورگر گوگل کروم تا ۲۸ درصد افزایش سرعت بارگذاری
پیدا کرده که هم در نسخه موبایل و هم دسکتاپ اعمال شده است. گوگل

ادامه مطلب  

دانلود کتاب روش های محاسبات عددی - جواد وحیدی و صابر قاسم پور - مهندسی - pdf  

دانلود کتاب روش های محاسبات عددی - جواد وحیدی و صابر قاسم پور - مهندسی - pdfدانلود کتاب روش های محاسبات عددی
تالیف جواد وحیدی و صابر قاسم پور
منبع رشته های مهندسی
شامل 346 صفحه در قالب فایل pdfدریافت فایل


دانلود کتاب روش های محاسبات عددی - جواد وحیدی و صابر قاسم پور - مهندسی - pdf

ادامه مطلب  

مشکل تازه در سیستم عامل ios 9.3 آیفون  

مشکل تازه در سیستم عامل ios 9.3 اپل
سیستم عامل ios 9.3، آپدیت تازه سیستم‌عامل گوشی‌های هوشمند کمپانی اپل دچار
برخی ایرادها گشته است.
حدس می رود تازه ترین نسخه سیستم عامل تلفن های
همراه لمسی کمپانی اپل یعنی ios 9.3
شروع عالی نداشته است. اپل مجبور شده به
خاطر شکل گیری پاره‌ای از مشکلات
موقتا انتشار این آپدیت جدید را متوقف کند.
درست زمانی که شرکت اپل انتشار یک نسخه اصلاح شده از ios 9.3 را از سر گرفته بود
مشکل جدیدی پدید آمده. در یکی از وبسایت‌های انجمن

ادامه مطلب  

ایراد تازه در سیستم عامل ios 9.3 اپل  

مشکل تازه در سیستم عامل ios 9.3 اپل
سیستم عامل ios 9.3، به‌روزرسانی تازه سیستم‌عامل تلفن های
همراه لمسی کمپانی اپل درگیر
بعضی مشکلات گشته است.
حدس می رود تازه ترین نسخه سیستم عامل گوشی‌های هوشمند کمپانی اپل یعنی ios 9.3
شروع خوبی ندارد. آیفون مجبور شده به
خاطر شکل گیری پاره‌ای از ایرادها
موقتا انتشار این به‌روزرسانی جدید را متوقف کند.
درست زمانی که شرکت اپل انتشار یک نسخه اصلاح شده از ios 9.3 را از سر گرفته بود
مشکل جدیدی پدید آمده. در یکی از وبسا

ادامه مطلب  

ایراد تازه در سیستم عامل ios 9.3 آیفون  

مشکل جدید در سیستم عامل ios 9.3 اپل
سیستم عامل ios 9.3، به‌روزرسانی تازه سیستم‌عامل تلفن های
همراه لمسی کمپانی آیفون دچار
بعضی مشکلات گشته است.
حدس می رود جدیدترین نسخه سیستم عامل تلفن های
همراه هوشمند کمپانی اپل یعنی ios 9.3
شروع عالی نداشته است. اپل مجبور شده به
خاطر شکل گیری پاره‌ای از مشکلات
موقتا انتشار این آپدیت جدید را متوقف کند.
درست زمانی که شرکت اپل انتشار یک نسخه اصلاح شده از ios 9.3 را از سر گرفته بود
مشکل جدیدی پدید آمده. در یکی از وبسا

ادامه مطلب  

دانش آموزان محمدرضا نصیری قاضیجهانی رتبه های نخست کنکور سراسری  

      دانش آموزان استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی   بازهم رده های نخست کنکور سراسری را از آن خود ساختند استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی استاد نامدار و برجسته زبان عربی در سطح کنکور در استان آذربایجان شرقی و کشور است که یکی از مفاخر و چهره های ماندگار قاضی جهان است که با تحویل بیش از ۲۰ مورد رتبه برتر کنکور از تبریز ، آذرشهر و قاضی جهان توانسته رکورددار این مطلب در سطح استان و گاه کشور باشد. وی دبیر موفق در دبیرستانهای ا

ادامه مطلب  

دانش آموزان محمدرضا نصیری قاضیجهانی رتبه های نخست کنکور سراسری  

      دانش آموزان استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی   بازهم رده های نخست کنکور سراسری را از آن خود ساختند استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی استاد نامدار و برجسته زبان عربی در سطح کنکور در استان آذربایجان شرقی و کشور است که یکی از مفاخر و چهره های ماندگار قاضی جهان است که با تحویل بیش از ۲۰ مورد رتبه برتر کنکور از تبریز ، آذرشهر و قاضی جهان توانسته رکورددار این مطلب در سطح استان و گاه کشور باشد. وی دبیر موفق در دبیرستانهای ا

ادامه مطلب  

دانش آموزان محمدرضا نصیری قاضیجهانی رتبه های نخست کنکور سراسری  

      دانش آموزان استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی   بازهم رده های نخست کنکور سراسری را از آن خود ساختند استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی استاد نامدار و برجسته زبان عربی در سطح کنکور در استان آذربایجان شرقی و کشور است که یکی از مفاخر و چهره های ماندگار قاضی جهان است که با تحویل بیش از ۲۰ مورد رتبه برتر کنکور از تبریز ، آذرشهر و قاضی جهان توانسته رکورددار این مطلب در سطح استان و گاه کشور باشد. وی دبیر موفق در دبیرستانهای ا

ادامه مطلب  

دانش آموزان محمدرضا نصیری قاضیجهانی رتبه های نخست کنکور سراسری  

      دانش آموزان استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی   بازهم رده های نخست کنکور سراسری را از آن خود ساختند استاد محمدرضا نصیری قاضی جهانی استاد نامدار و برجسته زبان عربی در سطح کنکور در استان آذربایجان شرقی و کشور است که یکی از مفاخر و چهره های ماندگار قاضی جهان است که با تحویل بیش از ۲۰ مورد رتبه برتر کنکور از تبریز ، آذرشهر و قاضی جهان توانسته رکورددار این مطلب در سطح استان و گاه کشور باشد. وی دبیر موفق در دبیرستانهای ا

ادامه مطلب  

اختلاف کم سنی، ضامن موفقیت ازدواج  

سیناپرس: مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد زوج هایی
که متعلق به یک رده سنی هستند در مواجه با مشکلات زندگی بهتر عمل کرده و به
نسبت زوج های دارای اختلاف سنی، از سطح رضایت بیشتری در زندگی زناشوئی
برخوردار هستند.

در بسیاری از جوامع سنتی؛ وجود
تفاوت سنی زیاد در بین زوجین توصیه شده و این اعتقاد وجود دارد که مرد باید
دست کم 5 یا 6 سال بزرگتر از زن باشد. این تصور به مرور در حال تغییر بوده
و امروزه شاهد انجام ازدواج در گروه های سنی مشابه و نزدیک به

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1