دانلود رسمي فايل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز  

---------------------------------------------------------------------------------------- دانلود رسمی فایل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز 1. فایل فلش فارسی OT-4015X (رام فارسی OT-4015X)مخصوص فلش تولز... مخصوص فلش تولز. دانلود فایل فلش فارسی ot-5035d ... فایل فلش رسمی و ... (رام ot-8020x)مخصوص فلش تولز ...One Touch OT-5022D rom - filecero.azadblog.com  2. فایل فلش هواووی Huawei Ascend Mate MT1-U06 4.2.2 B907فایل فلش هواووی Huawei ... دانلود با لینک ... 2 . رام رسمی و فارسی ... دانلود فایل فلش رسمی Prestigio ...فایل حل مشكل Galaxy J7 frp - filecero.azadblog.com &n

ادامه مطلب  

دانلود رسمي فايل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز  

---------------------------------------------------------------------------------------- دانلود رسمی فایل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز 1. فایل فلش فارسی OT-4015X (رام فارسی OT-4015X)مخصوص فلش تولز... مخصوص فلش تولز. دانلود فایل فلش فارسی ot-5035d ... فایل فلش رسمی و ... (رام ot-8020x)مخصوص فلش تولز ...One Touch OT-5022D rom - filecero.azadblog.com  2. فایل فلش هواووی Huawei Ascend Mate MT1-U06 4.2.2 B907فایل فلش هواووی Huawei ... دانلود با لینک ... 2 . رام رسمی و فارسی ... دانلود فایل فلش رسمی Prestigio ...فایل حل مشكل Galaxy J7 frp - filecero.azadblog.com &n

ادامه مطلب  

دانلود رسمي فايل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز  

---------------------------------------------------------------------------------------- دانلود رسمی فایل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز 1. فایل فلش فارسی OT-4015X (رام فارسی OT-4015X)مخصوص فلش تولز... مخصوص فلش تولز. دانلود فایل فلش فارسی ot-5035d ... فایل فلش رسمی و ... (رام ot-8020x)مخصوص فلش تولز ...One Touch OT-5022D rom - filecero.azadblog.com  2. فایل فلش هواووی Huawei Ascend Mate MT1-U06 4.2.2 B907فایل فلش هواووی Huawei ... دانلود با لینک ... 2 . رام رسمی و فارسی ... دانلود فایل فلش رسمی Prestigio ...فایل حل مشكل Galaxy J7 frp - filecero.azadblog.com &n

ادامه مطلب  

دانلود رسمي فايل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز  

---------------------------------------------------------------------------------------- دانلود رسمی فایل فلش PMT30313G (رام PMT30313G )مخصوص فلش تولز 1. فایل فلش فارسی OT-4015X (رام فارسی OT-4015X)مخصوص فلش تولز... مخصوص فلش تولز. دانلود فایل فلش فارسی ot-5035d ... فایل فلش رسمی و ... (رام ot-8020x)مخصوص فلش تولز ...One Touch OT-5022D rom - filecero.azadblog.com  2. فایل فلش هواووی Huawei Ascend Mate MT1-U06 4.2.2 B907فایل فلش هواووی Huawei ... دانلود با لینک ... 2 . رام رسمی و فارسی ... دانلود فایل فلش رسمی Prestigio ...فایل حل مشكل Galaxy J7 frp - filecero.azadblog.com &n

ادامه مطلب  

توبه کن  

                                                        توبه کن
                 ای دریغـــاکه جـــوانی رفت ویاری نيست نيست                                                         
                                               کنج خانـه گشته مـأوا بیقـــــراری نيست نيست                    
                 رنجـــــــه گشتم تن،دل ازآزاراین نابخــــــــــردان                                                      

ادامه مطلب  

 

تو را خبر ز دل بی‌قرار باید و نيست
غم تو هست ولی غمگسار باید و نيست
اسیر گریه ی بی‌اختیار خویشتنم
فغان که در کف من اختیار باید و نيست 
چو شام غم دلم اندوهگین نباید و هست
چو صبحدم نفسم بی‌غبار باید و نيست
مرا ز باده ی نوشین نمی‌گشاید دل
که می به گرمی آغوش یار باید و نيست
درون آتش از آنم که آتشین گل من
مرا چو پاره ی دل در کنار باید و نيست
به سردمهری باد خزان نباید و هست
به فیض‌بخشی ابر بهار باید و نيست
چگونه لاف محبت زنی که از غم عشق
تو را چو لاله

ادامه مطلب  

آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است  

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نيستگویی همه خوابند ، کسی را به کسی نيست آزادی و پرواز از آن خاک به این خاکجز رنج سفر از قفسی تا قفسی نيست این قافله از قافله سالار خراب استاینجا خبر از پیش رو و باز پسی نيست تا آئینه رفتم که بگیرم خبر از خویشدیدم که در آن آئینه هم جز تو کسی نيست من در پی خویشم ، به تو بر می خورم اماآن سان شده ام گم که به من دسترسی نيست آن کهنه درختم که تنم زخمی برف استحیثیت این باغ منم ، خار و خسی نيست امروز که محتاج توام ، جای تو خالی

ادامه مطلب  

جز مدح آل فاطمه بر لب نبود و نیست  

السلام علیک یا بنت امیرالمونین یا زینب

جز مدح آل فاطمه بر لب نبود و نيست
بهتر ز مدح ها، دم زینب نبود و نيست

باید وضو گرفت که نام مقدسش
جز بر لب و دهان مودب نبود و نيست

همواره بحث ما سر اوصاف اولیاست
همواره غیر او که مخاطب نبود و نيست

در طول عمر خود رخ او را کسی ندید
مانند این عقیله محجب نبود و نيست

'جام بلا' ز هر بشری 'بیشتر' چشید
در 'بزم'، مثل او که 'مقرب' نبود و نيست

آیین ما از اولش اینگونه بود و هست
مکتب رهش

ادامه مطلب  

جز مدح آل فاطمه بر لب نبود و نیست  

السلام علیک یا بنت امیرالمونین یا زینب

جز مدح آل فاطمه بر لب نبود و نيست
بهتر ز مدح ها، دم زینب نبود و نيست

باید وضو گرفت که نام مقدسش
جز بر لب و دهان مودب نبود و نيست

همواره بحث ما سر اوصاف اولیاست
همواره غیر او که مخاطب نبود و نيست

در طول عمر خود رخ او را کسی ندید
مانند این عقیله محجب نبود و نيست

'جام بلا' ز هر بشری 'بیشتر' چشید
در 'بزم'، مثل او که 'مقرب' نبود و نيست

آیین ما از اولش اینگونه بود و هست
مکتب رهش

ادامه مطلب  

جز مدح آل فاطمه بر لب نبود و نیست  

السلام علیک یا بنت امیرالمونین یا زینب

جز مدح آل فاطمه بر لب نبود و نيست
بهتر ز مدح ها، دم زینب نبود و نيست

باید وضو گرفت که نام مقدسش
جز بر لب و دهان مودب نبود و نيست

همواره بحث ما سر اوصاف اولیاست
همواره غیر او که مخاطب نبود و نيست

در طول عمر خود رخ او را کسی ندید
مانند این عقیله محجب نبود و نيست

'جام بلا' ز هر بشری 'بیشتر' چشید
در 'بزم'، مثل او که 'مقرب' نبود و نيست

آیین ما از اولش اینگونه بود و هست
مکتب رهش

ادامه مطلب  

کنکوری!  

سلام
این شیماس 
شیما 6 ماه دیگه کنکور داره ولی اندازه جلبک قهوه ای اعماق 500متریه دریاهای ماداگاسکار حاليش نی
شیما دختر خوبی است، مثل شیما باشید
تازه با همه ی این تفاسیر همه از من انتظاره پزشکی هم دارن 
البته یهو دیدین جو گیر شدم سه ماه قبله کنکور گذاشتم پشتش خوندم 
از من بعید نيست
دیروزم باید تا ساعت 3 مدرسه میموندیم ولی من قاطی بچهای دیگه 12رفتم خونه
امتانای تره اول هم شروع شدن ... عههه نه ببخشید ترمه اول
همشونم گذاشتن پشته سره هم 
انگار سگ دنب

ادامه مطلب  

 

میخواستم بروم وسط مردها یک سیلی بخوابانم زیر گوش چپ و راستش تا بفهمد حق گستاخی ندارد .. بی ادبی کرد آن هم به چه کسانی! دم نزدم، مریض شدم
هنوز آن شب اشکم را در می آورد، اما وقتی ج می آید برادرانه کنارم می نشیند، همه چیز یادم می رود ..
… 
عصبانیم. هیچ کس حواسش نيست 
ص وقتی با و تلفنی حرف میزند و ریز ریز می خندد حواسش به اطرافش نيست. وقتی پیش همه با لوندی از و تعریف می کند حواسش به اطرافش نيست ..
حالم خوب نيست
 

ادامه مطلب  

 

ای که برداشتی از شانه‌ی موری باریبهتر آن بود که دست از سر من برداری
ظاهر آراسته‌ام در هوس وصل، ولیمن پریشان‌ترم از آنم که تو می‌پنداری
هرچه می‌خواهمت از یاد برم ممکن نيستمن تو را دوست نمی‌دارم اگر بگذاری
موجم و جرأت پیش آمدنم نيست، مگربه دل سنگ تو از من نرسد آزاری
بی‌سبب نيست که پنهان شده‌ای پشت غبارتو هم ای آینه از دیدن من بیزاری؟
 

ادامه مطلب  

شعر زندگانی.  

•فکرم همه‌جا هست، ولی پیشِ خدا نيست            سجادۀ زَردوز که محرابِ دعا نيست
•گفتند سر سجده کجا رفته حواست؟                   اندیشه سَیّالِ من ـ ای دوست ـ کجا نيست؟!
•از شدّتِ اِخلاصِ من عالَم شده حیران                  تعریف نباشد، ابداً قصدِ ریا نيست!
•از کمّیتِ کار که هر روز سه وعده                        از کیفیتش نیز همین بس که قضا نيست
•یک‌ ذرّه فقط کُندتر از سرعتِ نور است                  هر رکعتِ من حائزِ عنوان جهانی‌ست!
•این سجدۀ سهو است؟

ادامه مطلب  

نیا نیا گل نرگس  

نیا نیا گل نرگس جهان که جای تو نيستدو صد ترانه به لبها یکی برای تو نيستنیا نیا گل نرگس که در زلال دلیهزار آینه نقش و یکی ز خال تو نيستنیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیعکه شهر ما نه مُهیای گامهای تو نيستنیا نیا گل نرگس به آسمان سوگندقسم به نام و نهادت دلی برای تو نيستنیا نیا گل نرگس ز رنجمان تو مکاهکسی ز خلق و خلائق فدای راه تو نيستنیا نیا گل نرگس بدان و آگه باشکه جای سجده گه ِ ما هنوز مال تو نيست
نیا نیا گل نرگس که چون علی تنهابه فجر صبح ظهورت کسی ک

ادامه مطلب  

 

اهل دلی می گفت:                                                                                 تاریخ تولدت مهم نيست ،تاریخ تحویلت مهمه .                                               اهل کجا بودنت مهم نيست ،منطق زندگیت مهمه.                                           منطقه ی زندگیت مهم نيست، منطق زندگیتمهمه
درو دبه کسانی که دعادارندوادعاندارند.
نیایش دارندوریاندارند.
حیادارندوریاندارند
رسم دارند اسم ندارند.

ادامه مطلب  

عشق حرف حالیش نیست (قسمت 26 + زیرنویس اختصاصی اضافه شد.)  

خلاصه داستان:
“بوراک دنیز”  در نقش (مورات) وارث یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های نساجی استانبول است که از عشق هیچی رو درک نمیکنه با ”هانده ارچل” که در این سریال با اسم (حیات) ایفای نقش میکند با هم مواجه میشوند هردو در استانبول زندگی میکنند و این یکی فرصتی است برای ارتباط با هم. در ادامه دوست داشتن و یک جنگ و مبارزه برای عشق شروع میشه.
 
 
دانلود در ادامه مطلبدنیای فیلم و موسیقی

ادامه مطلب  

عشق حرف حالیش نیست (قسمت 26 + زیرنویس اختصاصی اضافه شد.)  

خلاصه داستان:
“بوراک دنیز”  در نقش (مورات) وارث یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانی های نساجی استانبول است که از عشق هیچی رو درک نمیکنه با ”هانده ارچل” که در این سریال با اسم (حیات) ایفای نقش میکند با هم مواجه میشوند هردو در استانبول زندگی میکنند و این یکی فرصتی است برای ارتباط با هم. در ادامه دوست داشتن و یک جنگ و مبارزه برای عشق شروع میشه.
 
 
دانلود در ادامه مطلبدنیای فیلم و موسیقی

ادامه مطلب  

در دو روز عمر کوته سخت جانی کرده ام  

در دو روز عمر کوته سخت جانی کرده ام در دو روز عمر كوته سخت جانی كرده ام با همه نامهربانان مهربانی كرده ام همدلی هم آشیانی هم زبانی کرده ام بعد از این بر چرخ بازیگر امیدم نيست، نيست آن سرانجامی که بخشاید نویدم نيست نيست هدیه از ایام جز موی سپیدم نيست، نيست من نه هرگز شكوه‌ای از روزگاران كرده‌ام نه شکایت از دورنگی های یاران کرده ام گرچه شكوه بر زبانم می‌فشارد استخوانم من که با این برگریزان روز و شب سر کرده ام صد گل امیــــد را در سینه پرپر كرد

ادامه مطلب  

پیامبر و دیوانه  

هر چه اندوه درون شما را بیشتر بکاود، جای شادی در وجود شما بیشتر می‌شود. مگر کاسه‌ای که شراب شما را در بردارد همان نيست که در کوزه، کوزه گر سوخته است؟ مگر آن نی که روح شما را تسکین می‌دهد، همان چوبی نيست که درونش را با کارد خراشیده‌اند؟ هرگاه شادی می‌کنید، به ژرفای خود بنگرید تا ببینید که سرچشمه شادی به جز سرچشمه اندوه نيست...
پیامبر_و_دیوانه جبران_خلیل_جبران سزار

ادامه مطلب  

 

می خواهید بدانید دوستتان صمیمیتان است یا نه؟
وقتی از غصه احساس خفگی کردید بهش نگویید. لازم نيست صدایتان را بشنود، قیافه تان را ببیند. لازم نيست مسیجی حتی تحت عنوان "سلام" از شما بخواند. لازم نيست در یک شهر باشید. هزارکیلومتر فاصله هم که باشد، خودش می گوید "نمی دونم چرا یه طوریم، بی تابم" .
:)

ادامه مطلب  

عکس مردی شبیه به جغد  

این عکس فتوشاپ نيست
شاید در نگاه اول تصور کنید که این عکس فتوشاپ است ولی در حقیقت اینطور نيست. این عکس مارتین الکتروفورز را نشان می دهد که به مرد جغدی معروف بوده است.مارتین الکتروفورز که در سال ۱۸۸۶ به دنیا آمد، قادر بود سر خود را ۱۸۰ درجه بچرخاند.جدیدترین مطالب اینترنتی پرتال سرگرمی تفریحی

ادامه مطلب  

شکیب  

آن را که در هوای تو یک دم شکیب نيست با نامه ایش گر بنوازی غریب نيست امشب خیالت از تو به ما با صفاتر است چون دست او به گردن و دست رقیب نيست
اشکم همین صفای تو دارد ولی چه سود؟ آینه ی تمام نمای حبیب نيست فریاد ها که چون نی ام از دست روزگارصد ناله هست و از لب جانان نصیب نيست
سیلاب کوه و دره و هامون یکی کند در آستان عشق فراز و نشیب نيست آن برق را که می گذرد سرخوش از افقپروای آشیانه ی این عندلیب نيست

ادامه مطلب  

 

می پرسند سختت نيست؟ می گویم خب مسلماً به راحتی تنهایی و خلوت خودم نيست. اما حالا یک هفته به کجای من برمی خورد؟ اگر من در شرایط مشابه بودم، همین قدر احتیاج به کمک بقیه نداشتم؟ چرا ما آدم ها می خواهیم یک ذره هم به خودمان فشار نیاوریم برای کمک به دیگران؟ چرا فکر می کنیم اولویت باید با آسایش و راحتی ما باشد؟ هر چه بیشتر جلو می روم، بیشتر حاضر می شوم برای کمک کردن به بقیه یک ذره از خودم بزنم و بیشتر در کف خودخواهی بشر می مانم. «ای خاک بر بشر نسیان گر ک

ادامه مطلب  

 

اهل دلی می گفت:تاریخ تولدت مهم نيست ،تاریخ تحولت مهمه                        اهل کجابودنت مهم نيست،منطق زندگیت مهمه                  منطقه ی زندگیت مهم نيست،منطق زندگیت مهمه                                                                                              

ادامه مطلب  

 

اهل دلی می گفت:تاریخ تولدت مهم نيست ،تاریخ تحولت مهمه                        اهل کجابودنت مهم نيست،منطق زندگیت مهمه                  منطقه ی زندگیت مهم نيست،منطق زندگیت مهمه                                                                                              

ادامه مطلب  

زندگی  

وقتی می گویم خدا نيست تنها یک گله است به خودش . به اینکه دوست دارم وقتی کسی نيست اورا ببینم لمس کنم و قلبم ارام گیرد ولی با تمام وجود از بودنش با اینکه نمی بینمش شکرگذارم . روزهای سخت من همچنان از پس هم می گذرند و به لطف او پوست من هم سخت تر می شود . منم و زندگی غیر قابل پیش بینی ام . واقعا" نمی دانم فردا چی پیش میاد .زندگی من یکنواخت نيست و برای همین نمی دانم فردا بهتر از امروز است یا نه نمی تونم برای یک آینده کوتاه مدت مثل مسافرت تفریح و... برنامه ری

ادامه مطلب  

دوست داشتنت  

کاش بدانی
دوست داشتنت
خورشید نيست،
که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود؛
ماه نيست،
که یک شب باشد و یک شب نباشد؛
ستاره نيست،
که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛
باران نيست،
که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد
مثل نفس می ماند
همیشه با من است.

ادامه مطلب  

"حسرت...!"  

روزها در سینه ام با حسرت آهی که نيست
شب میان بسترم معشوق دلخواهی که نيست
 
گریه کردم من برای یوسف گم گشته ای
در خیالاتم به امیّد همان چاهی که نيست
 
من برای رفتن این راه سخت و سنگلاخ
سال ها در انتظار یار همراهی که نيست
 
داستان عشق را تکرار کردن مشکل است
لیلی و شیرین و عذرایی چو می خواهی که نيست
 
قول دادی می رسی یک روز از آن دورها
مانده ام من در هوایت بر سر راهی که نيست
 
دوختم هر شب دو چشمم را به سقف آسمان
تا ببینم چهره ی زیبای آن ماهی که نيست
 
فت

ادامه مطلب  

پاییز پادشاه فصل ها  

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر با آن پوستین سرد نمناکشباغ بی برگی،روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکشساز او باران، سرودش باد جامه اش شولای عریانی ست.ور جز اینش جامه ای باید، بافته بس شعله زر تار پودش باد گو بروید، یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمی خواهدباغبان و رهگذاری نيست.باغ نومیدان،چشم در راه بهاری نيست .گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد،ور به رویش برگ لبخندی نمی روید،باغ بی برگی که می گوید که زیبا نيست؟داستان از میوه های سر به گردونسای

ادامه مطلب  

کافیست مهربانی کنی...  

خوب بودن زیاد سخت نيست... کافیست مهربانی کنی... برای همه خیر بخواهی... و بی منت محبت کنی... عشق بورزی خوبی هایشان را ببینی... مهم نيست که آدم ها چگونه اند... مهم نيست جواب سلامت را میدهند یا نه... تو سلام کن... سر به سر دلشان بگذار... بخند... همین خوبیست... مهم این است که تو خوب باشی... آن ها روزی دلشان برای خوبی هایت تنگ می شود...
 

ادامه مطلب  

چکارباید کردتا خشم برانسان مستولی نشود؟  

  حکیمی را گفتند: چه حیلت کند  انسان  تا خشم برو مستولی نشود؟
گفت: باید که پیوسته بر خاطر او باشد که واجب نيست که پیوسته خدمت او کنند بلکه او نیز خدمت باید کند، و واجب نيست که همه کس طاعت او دارند بلکه او را نیز طاعتی می باید داشت، و واجب نيست که پیوسته ازو تحمل کنند بلکه او را نیز تحمل باید کرد، و واجب نيست که بر بدخویی او صبر کنند بلکه او را نیز با دیگران صبر باید کرد، و باید داند که پیوسته خدا او را می بیند؛ که چون این معانی به حقیقت نزدیک او مُ

ادامه مطلب  

" شخصیت هام "  

 یهو متوجه میشی اونایی که فکر میکردی  ساده و بی آلایشن خیلی هم ساده نيستن 
یا اونایی که بی بهونه باهات گرم میگرفتن، خیلی هم مهربون نيستن 
یا وقتایی که یهو نگاه میکنی میبینی دیگه هیچی مثل قبل نيست ، دیگه هیچی سرجاش نيست
حتی خودتم سرجات نيستی ، اون لحظاتی که داری به اینا فکر میکنی خیلی دلگیره، خیلی خیلی دلگیره 
این سوال بارها و بارها ، وقت و بی وقت ، توی سرم میپیچه که چرا دوست داشتنی هام موندگار نيست ؟!! 
مثه الان . 
 

ادامه مطلب  

 

اینکه نمی نویسم اختیاری نيست. حوصله ام آب رفته! انگار با پسرکی منگول سر و کله می زنم. اینکه از کی و کجا و چگونه این حماقت آغازیدن گرفت مهم نيست. بلکه باید احترام گذاشت به این اجاقِ کور! آری، اجاقِ کور! همین ترکیب متجانس گویای همه ی این حقیقت پنهان شده است.
بعضی جاها نمی شود. دستِ خودت نيست. حتی اگر بهترین روز ها را صرف نگارش کرده باشی روزی بالاخره چنانِ چوبِ خشکی فقط تیپا خورده ی بی حوصلگی می شوی. نفرین به این دردِ کهنه، لعنت اراده ی ضعیف و سلام بر

ادامه مطلب  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزمین خبر

romanfa.blognewsland.ir/list/پخش+آنلاین+سریال+همسایه+ها+قسمت+پنج.html
۱۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95 ..... پخش آنلاین تمام قسمت ها با زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود ... دانلود سریال هشت و نیم دقیقه قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم| پنجشنبه 27 آبان 95.


پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزم

ادامه مطلب  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزمین خبر

romanfa.blognewsland.ir/list/پخش+آنلاین+سریال+همسایه+ها+قسمت+پنج.html
۱۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95 ..... پخش آنلاین تمام قسمت ها با زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود ... دانلود سریال هشت و نیم دقیقه قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم| پنجشنبه 27 آبان 95.


پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزم

ادامه مطلب  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزمین خبر

romanfa.blognewsland.ir/list/پخش+آنلاین+سریال+همسایه+ها+قسمت+پنج.html
۱۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95 ..... پخش آنلاین تمام قسمت ها با زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود ... دانلود سریال هشت و نیم دقیقه قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم| پنجشنبه 27 آبان 95.


پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزم

ادامه مطلب  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها  

پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین قسمت 24 سریال همسایه ها
پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزمین خبر

romanfa.blognewsland.ir/list/پخش+آنلاین+سریال+همسایه+ها+قسمت+پنج.html
۱۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود قسمت 45 سریال رویای فرمانروای بزرگ | 11 آذر 95 ..... پخش آنلاین تمام قسمت ها با زیرنویس فارسی اضافه شدکره سریال - مرجع دانلود ... دانلود سریال هشت و نیم دقیقه قسمت بیست و چهارم 24 با لینک مستقیم| پنجشنبه 27 آبان 95.


پخش آنلاین سریال همسایه ها قسمت پنج | سرزم

ادامه مطلب  

شعربسیارزیبا زبانحال امام زمان(عج)  

زبان حال آقا...
خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی  اثر از یاری ما در دلتان نيست که نيستانتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نيست که نيست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک  گریه بر غربت ما در شبتان نيست که نيستبه کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس  یک نفر مرد عمل در صفتان نيست که نيستتا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب  صبح امید و ظهور در کفتان نيست که نيستعاشقانه

ادامه مطلب  

شعربسیارزیبا زبانحال امام زمان(عج)  

زبان حال آقا...
خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی  اثر از یاری ما در دلتان نيست که نيستانتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نيست که نيست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک  گریه بر غربت ما در شبتان نيست که نيستبه کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس  یک نفر مرد عمل در صفتان نيست که نيستتا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب  صبح امید و ظهور در کفتان نيست که نيستعاشقانه

ادامه مطلب  

شعربسیارزیبا زبانحال امام زمان(عج)  

زبان حال آقا...
خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی  اثر از یاری ما در دلتان نيست که نيستانتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نيست که نيست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک  گریه بر غربت ما در شبتان نيست که نيستبه کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس  یک نفر مرد عمل در صفتان نيست که نيستتا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب  صبح امید و ظهور در کفتان نيست که نيستعاشقانه

ادامه مطلب  

شعربسیارزیبا زبانحال امام زمان(عج)  

زبان حال آقا...
خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی  اثر از یاری ما در دلتان نيست که نيستانتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نيست که نيست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک  گریه بر غربت ما در شبتان نيست که نيستبه کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس  یک نفر مرد عمل در صفتان نيست که نيستتا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب  صبح امید و ظهور در کفتان نيست که نيستعاشقانه

ادامه مطلب  

شعربسیارزیبا زبانحال امام زمان(عج)  

زبان حال آقا...
خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی  اثر از یاری ما در دلتان نيست که نيستانتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نيست که نيست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک  گریه بر غربت ما در شبتان نيست که نيستبه کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس  یک نفر مرد عمل در صفتان نيست که نيستتا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب  صبح امید و ظهور در کفتان نيست که نيستعاشقانه

ادامه مطلب  

شعربسیارزیبا زبانحال امام زمان(عج)  

زبان حال آقا...
خانه ی تک تک تان را زده ام درب ولی  اثر از یاری ما در دلتان نيست که نيستانتظارم ز شما بیشتر است از دگران یک دعای فرجی بر لبتان نيست که نيست اگر هم هست فقط لقلقه ای باشد و لیک  گریه بر غربت ما در شبتان نيست که نيستبه کجا روی ز سویم بکشیدید افسوس  یک نفر مرد عمل در صفتان نيست که نيستتا دعایی ز برایم نکنید از ته قلب  صبح امید و ظهور در کفتان نيست که نيستعاشقانه

ادامه مطلب  

277  

 روباه گفت:«آدم وقتی اهلی باشه،خیلی چیزا رو میفهمه.آدم ها دیگه وقت فهمیدن ندارند.آنها چیزایی که ساخته شده از مغازه میخرن.ولی هیچ مغازه ای نيست که بتونی دوستی از آن بخری.بنابراین،آدم ها دیگه هیچ دوستی ندارند.اگه تو یه دوست میخوای منو اهلی کن.»
پی نوشت:از کتاب شازده کوچولو.
+کتاب باشه حتی وقتی تو راهی :)به نظرتون خیلی ضایعس آبنبات چوبی خوردن تو اتوبوس؟! من امتحان کردم  :دی زیادم بد نيست ولی باید نا محسوس بخوری وقتی هیچکس هواسش نيست.

ادامه مطلب  

این راهش نیست!  

چارلی چاپلین: «خیلی تلاش کردم که مردم بفهمند، اما آن‌ها فقط خندیدند!»
همین یک جمله‌ی کوتاه از سلطانِ کمدیِ دنیا، به بهترین و واضح‌ترین شکل ممکن گویای این مسئله است که «طنز»، هرگز و به هیچ وجه، راه درستی برای اعتراض و انتقاد نيست!

ادامه مطلب  

بخند بایدم بخندی  

بخند بایدم بخندی
من چی بودم عشق یا یه تفریح!
بمیرم , بایدم بمیرم! تازه فهمیدم عاشقم نيست ....
عاشقم نيست
عاشقم نيست
عاشقم نيست
عاشقم نيست
 
بخند بایدم بخندی من چی بودم عشق یا یه تفریح
بمیرم بایدم بمیرم تازه فهمیدم عاشقم نيست...
موزیک/موزیک/موزیک/موزیک/موزیک/موزیک/

ادامه مطلب  

 

باکرگی تنها غشایی لای دو پای دختری نيست باکرگی نبوسیدن و لمس نکردن نيست باکرگی سرکوب احساست و انگیزه ها نيست باکرگی خیلی چیزها که میدانیم و میبینیم نيست اما در سرزمین من ارزش دختران را با ضخامت پرده ی بکارتشان میسنجند و ارزش پسران را با طول آلتی که به قول آنها بکارت را زیر سوال می برد
 
                                                    
 
                                                      

ادامه مطلب  

دانلود رمان میوه ممنوعه  

 
نام رمان: میوه ممنوعه
نویسنده: maryam_23
تعداد صفحات: 247
خلاصه رمان:
داستان از زبون اول شخص تعریف میشه ، اول شخص ما دختریه برعکس شخصیتهای دختر رمانای دیگه ... زبون دراز نيست اما رکه ، کم حرفه ، شیطون نيست ، آرومه !! نمیشه گفت گوشه گیره اما زیاد توی جمع نيست ... احساساتی نيست اما قلبش از سنگ هم نيست ، یه دختر متفاوت ، یه دختر که رفتارای خاصش آدمو جذبش میکنه !! دلیل این رفتاراش چی میتونه باشه ؟؟
غرور ؟؟ غرور برای چی ؟! بخاطر داشتن چهره ی جذاب ؟ شاید ...

ادامه مطلب  

 

وقتی نمتونم بهت برسم 
وقتی هیچ راهی نيست بهت برسم
دیگه من بخوام یا تو بخوای مهم نيست
عاشقت میمونم نه به این امید که ی روز بهم میرسیم
فقط برای اینکه وقتی عاشقت شدم بهت قول دادم عاشقت میمونم
اگه قول هم نمیدادم عاشقت میموندم
عاشقت میمونم بدون هیچ انتظاری 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >