محافظ فلزی پنجره در تهران  

  یکی از مشکلاتی که امروزه با آن روبرو هستیم ورود دزدان از طریق پنجره و تراس ( بالکن ) به منازل و ادارات است .با در نظر داشتن این مشکل مخصوصا در طبقه همکف و اول میتوان با ساختن انواع حفاظ پنجره فلزی و محکم امنیت خانه خود را بالا ببریم .این حفاظها در شکل ها ومدل های زیبا به صورت فرفورژه و یا حفاظهای از قوطی پروفیل است که علاوه بر ایمن ساختن پنجره ها می تواند نمای زیبایی به خانه و یا محل کار شما بدهد وشما با خیالی آسوده به سفر ،تعطیلات و یا مهمانی

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

ابر کدام آسمان / اقبال مظفری  

رفتمرفتم و بوی تو را به پنجره دادمپنجره پر زدپنجره در جذبۀ صدای تو رقصیدپنجره آهنگِ مرزهای دگر کرد.با پرو پای معطر از نفس توبا پرِ جبریل عشق سفر کردپنجره در واحه‌های خاطره گم شد.شب به صرافت خجل شد از وزشِ نورنور در آئینه انعکاسِ خدا شد.شوقِ تکلموسوسۀ قافیه را برد ز یادموزن به موسیقی ترنمِ بدویپهلو می‌زدواژۀ نورانیِ غزل به مطلعِ دفترسوسو می‌زد.آبشرِ گریه گشت هویداهمهمه شد هرهجای بی‌کس و تنهامن ز هیاهویِ ما به خویش سفر کرد...باد خبر شدآمد و

ادامه مطلب  

چگونه از خانه خود محافظت کنیم؟  

مقابل تمامی پنجره ها، نقاط نفوذ پذیر، نورگیر و ورودی دیوارهای کوتاه خانه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنیم.     راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنیم.     همیشه در پشت بام را با قفل آویز مطمئن مجهز کنیم.     از قرار دادن نردبان و چهار پایه و وسایل مشابه در کنار دیوار و داخل حیاط خودداری کنیم.     محوطه بیرونی خانه را با نصب لامپ روشن نگه داریم.     از سیستم دزدگیر برقی استفاده و به طور مرتب آن را

ادامه مطلب  

چگونه از خانه خود محافظت کنیم؟  

مقابل تمامی پنجره ها، نقاط نفوذ پذیر، نورگیر و ورودی دیوارهای کوتاه خانه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنیم.     راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنیم.     همیشه در پشت بام را با قفل آویز مطمئن مجهز کنیم.     از قرار دادن نردبان و چهار پایه و وسایل مشابه در کنار دیوار و داخل حیاط خودداری کنیم.     محوطه بیرونی خانه را با نصب لامپ روشن نگه داریم.     از سیستم دزدگیر برقی استفاده و به طور مرتب آن را

ادامه مطلب  

چگونه از خانه خود محافظت کنیم؟  

مقابل تمامی پنجره ها، نقاط نفوذ پذیر، نورگیر و ورودی دیوارهای کوتاه خانه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنیم.     راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنیم.     همیشه در پشت بام را با قفل آویز مطمئن مجهز کنیم.     از قرار دادن نردبان و چهار پایه و وسایل مشابه در کنار دیوار و داخل حیاط خودداری کنیم.     محوطه بیرونی خانه را با نصب لامپ روشن نگه داریم.     از سیستم دزدگیر برقی استفاده و به طور مرتب آن را

ادامه مطلب  

چگونه از خانه خود محافظت کنیم؟  

مقابل تمامی پنجره ها، نقاط نفوذ پذیر، نورگیر و ورودی دیوارهای کوتاه خانه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنیم.     راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنیم.     همیشه در پشت بام را با قفل آویز مطمئن مجهز کنیم.     از قرار دادن نردبان و چهار پایه و وسایل مشابه در کنار دیوار و داخل حیاط خودداری کنیم.     محوطه بیرونی خانه را با نصب لامپ روشن نگه داریم.     از سیستم دزدگیر برقی استفاده و به طور مرتب آن را

ادامه مطلب  

چگونه از خانه خود محافظت کنیم؟  

مقابل تمامی پنجره ها، نقاط نفوذ پذیر، نورگیر و ورودی دیوارهای کوتاه خانه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنیم.     راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنیم.     همیشه در پشت بام را با قفل آویز مطمئن مجهز کنیم.     از قرار دادن نردبان و چهار پایه و وسایل مشابه در کنار دیوار و داخل حیاط خودداری کنیم.     محوطه بیرونی خانه را با نصب لامپ روشن نگه داریم.     از سیستم دزدگیر برقی استفاده و به طور مرتب آن را

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

تا وقتي پنجره هاي فرصت  

تا وقتی پنجره فرصت برویمان باز است به جای همدلی،همراهی ،از این که صفا وصمیمیت تمان را نثار همدیگر کنیم وقدر روزهای شاد وفرصتهای طلایی را بدانیمافکارمان وذهنمان را بدست انرژی های منفی می سپاریموبین خودمان وخوشبختی دیواری از خود خواهی ،کبر ،غرور ،وحسد می کشیمغافل از اینکه فرصتها با سرعت سپری می شوندوناگاه چشم باز می کنیمکه میان ما وعزیزانمان فاصله ای به اندازه ی ابدیت استودیدارمان با یکدیگر شاید هیچوقت تکرار نشودصدیقه اژ ه ایدیوان

ادامه مطلب  

.........  

اخ.....چقدر ارزوهای بلندم کوتاهتر شده و  نگاهم بیرنگتر یاد گرفته م  به اندازه طول دستم  به بودنت عادت کنم و به اندازه چشم بر هم زدنی از تو بگذرم و عبور کنم ادمی چ چیزهای تلخ و حزن انگیزی را در فواصل زندگی تحت عنوان تجربه  از این و ان  میاموزد سخت ست اما شدنی ست تلخ ست اما باور کردنی مینشینی کنار پنجره و تا انتهای امدن کسی را ک دیگر نیست بو میکشی و  اه کشان ناله سر میدهی  ک ای چینی نازک زندگیم  چنان دو جداره ت کرد

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان  

دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان
دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

در : به طور کلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یکدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند که در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی ،باز کرد و برای ح

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان  

دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان
دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

در : به طور کلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یکدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند که در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی ،باز کرد و برای ح

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان  

دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان
دانلود پاورپوینت در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان

در : به طور کلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود که با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یکدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امکان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممکن یا نا ممکن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند که در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد دسترسی ،باز کرد و برای ح

ادامه مطلب  

توليدي حفاظ ساختمان  

تولیدی حفاظ ساختمان ، آریا حفاظ تولید کننده درب و پنجره های آهنی و حفاظ در تهراندرب آهنی حیاط و پارکینگ در طرح ها و رنگ های مختلف،مدرن و کلاسیکحفاظ روی دیوار در مدل های حفاظ شاخ گوزنی ، سر نیزه حفاظ و حفاظ بوته ایدرب آکاردئونی محافظ آپارتمان و درب اکاردئونی پارکینگ و حفاظ پنجره آهنیآدرس : تهران بازار آهن شاد آباد بهار جنوبی بلوک 10 پلاک 18 تلفن : 55881763-021 همراه : 09126215957وب سایت:http://www.ariyadar.com/ http://ariyahefaz.com/

ادامه مطلب  

 

هوا
پر است از احساس عاشقانه تو
کدام پنجره بازست رو به خانه تو
هوا پر است از عطر شبانه فکر کنم
دوباره شال تو افتاده روی شانه تو
هزار پنجره عاشق از هزار طرف
گشوده چشم تماشا به سوی خانه تو
چقدر چشمه جوشان به راه افتاده ست
که با غرور بریزد به رودخانه تو
نسیم آمد و آورد بوی عطر تو را
که باز در دل من گل کند جوانه تو 

-
بهروز یاسمی 

ادامه مطلب  

 

هوا
پر است از احساس عاشقانه تو
کدام پنجره بازست رو به خانه تو
هوا پر است از عطر شبانه فکر کنم
دوباره شال تو افتاده روی شانه تو
هزار پنجره عاشق از هزار طرف
گشوده چشم تماشا به سوی خانه تو
چقدر چشمه جوشان به راه افتاده ست
که با غرور بریزد به رودخانه تو
نسیم آمد و آورد بوی عطر تو را
که باز در دل من گل کند جوانه تو 

-
بهروز یاسمی 

ادامه مطلب  

 

هوا
پر است از احساس عاشقانه تو
کدام پنجره بازست رو به خانه تو
هوا پر است از عطر شبانه فکر کنم
دوباره شال تو افتاده روی شانه تو
هزار پنجره عاشق از هزار طرف
گشوده چشم تماشا به سوی خانه تو
چقدر چشمه جوشان به راه افتاده ست
که با غرور بریزد به رودخانه تو
نسیم آمد و آورد بوی عطر تو را
که باز در دل من گل کند جوانه تو 

-
بهروز یاسمی 

ادامه مطلب  

آغاز جنون  

ظاهراً پنجره دور و برمان بسیار است حیف پشت همه ی پنجره ها دیوار است بگذاریم بخوابند کمی ساعت ها زندگی ثانیه به ثانیه اش تکرار است مرد خورشید و زمستان به زمستان پیوست نه بهار آمد و نه معجزه ای در کار است هی بجنگیم که به صلح جهانی برسیم؟!صلحمان نیز چونان مذهبمان خونبار استدینمان رد شده از مرحله ی لا اکراه پوشش و گویش و اندیشه ی ما اجبار است بشر امروز به آغاز جنون برگشته مثل یک نقطه که در یک طرف پرگار است 

ادامه مطلب  

آغاز جنون  

ظاهراً پنجره دور و برمان بسیار است حیف پشت همه ی پنجره ها دیوار است بگذاریم بخوابند کمی ساعت ها زندگی ثانیه به ثانیه اش تکرار است مرد خورشید و زمستان به زمستان پیوست نه بهار آمد و نه معجزه ای در کار است هی بجنگیم که به صلح جهانی برسیم؟!صلحمان نیز چونان مذهبمان خونبار استدینمان رد شده از مرحله ی لا اکراه پوشش و گویش و اندیشه ی ما اجبار است بشر امروز به آغاز جنون برگشته مثل یک نقطه که در یک طرف پرگار است 

ادامه مطلب  

آغاز جنون  

ظاهراً پنجره دور و برمان بسیار است حیف پشت همه ی پنجره ها دیوار است بگذاریم بخوابند کمی ساعت ها زندگی ثانیه به ثانیه اش تکرار است مرد خورشید و زمستان به زمستان پیوست نه بهار آمد و نه معجزه ای در کار است هی بجنگیم که به صلح جهانی برسیم؟!صلحمان نیز چنان مذهبمان خونبار استدینمان رد شده از مرحله ی لا اکراه پوشش و گویش و اندیشه ی ما اجبار است روی این خاک به جز خار نخواهد روییددر بیابان بلا سبز شدن دشوار استبشر امروز به آغاز جنون بر

ادامه مطلب  

آغاز جنون  

ظاهراً پنجره دور و برمان بسیار است حیف پشت همه ی پنجره ها دیوار است بگذاریم بخوابند کمی ساعت ها زندگی ثانیه به ثانیه اش تکرار است مرد خورشید و زمستان به زمستان پیوست نه بهار آمد و نه معجزه ای در کار است هی بجنگیم که به صلح جهانی برسیم؟!صلحمان نیز چنان مذهبمان خونبار استدینمان رد شده از مرحله ی لا اکراه پوشش و گویش و اندیشه ی ما اجبار است روی این خاک به جز خار نخواهد روییددر بیابان بلا سبز شدن دشوار استبشر امروز به آغاز جنون بر

ادامه مطلب  

آغاز جنون  

ظاهراً پنجره دور و برمان بسیار است حیف پشت همه ی پنجره ها دیوار است بگذاریم بخوابند کمی ساعت ها زندگی ثانیه به ثانیه اش تکرار است مرد خورشید و زمستان به زمستان پیوست نه بهار آمد و نه معجزه ای در کار است هی بجنگیم که به صلح جهانی برسیم؟!صلحمان نیز چنان مذهبمان خونبار استدینمان رد شده از مرحله ی لا اکراه پوشش و گویش و اندیشه ی ما اجبار است روی این خاک به جز خار نخواهد روییددر بیابان بلا سبز شدن دشوار استبشر امروز به آغاز جنون بر

ادامه مطلب  

پاورپوينت بررسي در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان  

پاورپوینت بررسی در و پنجره و قاب و نرده در ساختمانفرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی:  تعداد صفحات: 70حجم فایل: 6662قیمت: 7000 تومانبخشی از متن:در به طور كلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود كه با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یكدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امكان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن یا نا ممكن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند كه در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد د

ادامه مطلب  

پاورپوينت بررسي در و پنجره و قاب و نرده در ساختمان  

پاورپوینت بررسی در و پنجره و قاب و نرده در ساختمانفرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی:  تعداد صفحات: 70حجم فایل: 6662قیمت: 7000 تومانبخشی از متن:در به طور كلی در به جزئی از ساختمان گفته می شود كه با باز و بسته شدن فضاهای مختلف خارجی و داخلی را به یكدیگر مرتبط و یا مجزا می نماید . و امكان دسترسی و در بعضی موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن یا نا ممكن می نماید ،لذا در را می توان دیوار موقتی خواند كه در در گاهی قرار می گیرد و آن را می توان برای ایجاد د

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

دزدگیر ساختمان  

از این وسایل برای هشدار وجود دزد در ساختمان نیز استفاده می شود. سنسورهای تماسی بسته ساده و معمولی دارای قسمت های مماس مغناطیسی برای نصب روی درها و پنجره ها، ورق ها و وسایل کشش و فشار هستند. وقتی این تماس قطع می شود این وسایل یک سیگنال هشدار می‌فرستند و در نتیجه وجود دزد یا آسیب رسیدن به سیستم را اطلاع می­دهند.درب آکاردئونی |  درب آکاردئونی آهنی |  درب آکاردئونی آپارتمان | حفاظ پنجره | حفاظ پنجره ساختمان | حفاظ شاخ گوزنی  |   حفاظ روی دی

ادامه مطلب  

اهنگری درب و پنجره،حفاظ،آکاردئون  

نصب و فروش انواع حفاظ های آهنی و امنیتیساخت درب و پنجره در کوتاه ترین زمان ممکن.ساخت آکاردئون با بهترین نوع تسمه.


کارخانه تولیدی حفاظ شاخ گوزنی، لیلیوم، نیزار
ساخت انواع دربهای آکاردئونی، درب پارکینگ، نرده راه پله
ساخت حفاظ اکاردونی و اهنگری در تهران و کرج
حفاظ روی دیوار لیلیوم
نرده حفاظ جوشکاری سیار و اهنگری اکاردئون تهران
قیمت انواع دربهای اکاردئونی و نرده حفاظ
نرده ح

ادامه مطلب  

اهنگری درب و پنجره،حفاظ،آکاردئون  

نصب و فروش انواع حفاظ های آهنی و امنیتیساخت درب و پنجره در کوتاه ترین زمان ممکن.ساخت آکاردئون با بهترین نوع تسمه.


کارخانه تولیدی حفاظ شاخ گوزنی، لیلیوم، نیزار
ساخت انواع دربهای آکاردئونی، درب پارکینگ، نرده راه پله
ساخت حفاظ اکاردونی و اهنگری در تهران و کرج
حفاظ روی دیوار لیلیوم
نرده حفاظ جوشکاری سیار و اهنگری اکاردئون تهران
قیمت انواع دربهای اکاردئونی و نرده حفاظ
نرده ح

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >