کرکره برقی پنجره  

کرکره برقی پنجره
کرکره برقی پنجره یکی دیگر از انواع کرکره برقی می باشد که طی سالیان گذشته توانسته است رضایت بسیاری از افراد را به خود جلب کنید این کرکره های برای اهداف متفاوتی توسط مالکان ساختمان ها و واحد های تجاری مورد استفاده قرار میگرد از ممهمترین ویزگی هایی که کرکره پنجره میتواند داشته باشد به موارد زیر میتوان اشاره کرد :
ایجاد امنیت
کنترل از راه دور
زیبایی منزل
و...
 
شاید یکی از مهمترین ویزگی های این نوع از کرکره اتوماتیک این باشد که

ادامه مطلب  

کرکره برقی پنجره  

کرکره برقی پنجره
کرکره برقی پنجره یکی دیگر از انواع کرکره برقی می باشد که طی سالیان گذشته توانسته است رضایت بسیاری از افراد را به خود جلب کنید این کرکره های برای اهداف متفاوتی توسط مالکان ساختمان ها و واحد های تجاری مورد استفاده قرار میگرد از ممهمترین ویزگی هایی که کرکره پنجره میتواند داشته باشد به موارد زیر میتوان اشاره کرد :
ایجاد امنیت
کنترل از راه دور
زیبایی منزل
و...
 
شاید یکی از مهمترین ویزگی های این نوع از کرکره اتوماتیک این باشد که

ادامه مطلب  

کرکره برقی پنجره  

کرکره برقی پنجره
کرکره برقی پنجره یکی دیگر از انواع کرکره برقی می باشد که طی سالیان گذشته توانسته است رضایت بسیاری از افراد را به خود جلب کنید این کرکره های برای اهداف متفاوتی توسط مالکان ساختمان ها و واحد های تجاری مورد استفاده قرار میگرد از ممهمترین ویزگی هایی که کرکره پنجره میتواند داشته باشد به موارد زیر میتوان اشاره کرد :
ایجاد امنیت
کنترل از راه دور
زیبایی منزل
و...
 
شاید یکی از مهمترین ویزگی های این نوع از کرکره اتوماتیک این باشد که

ادامه مطلب  

هفت کلید موفقیت ...  

7 تابلو موفقیت در اتاقتان:
تابلو سقف:اهداف بلند داشته باش.
تابلو ساعت:هر دقیقه با ارزش است.
تابلو آیینه: قبل از هر کاری بازتاب آن را بیندیش.
تابلو پنجره:به دنیا بنگر.
تابلو دریچه کولر: خونسرد باش
تابلو تقویم: به روز باش.
تابلو در: در راه هدفهایت ، سختیها را هل بده و کنار بزن.

ادامه مطلب  

هفت کلید موفقیت ...  

7 تابلو موفقیت در اتاقتان:
تابلو سقف:اهداف بلند داشته باش.
تابلو ساعت:هر دقیقه با ارزش است.
تابلو آیینه: قبل از هر کاری بازتاب آن را بیندیش.
تابلو پنجره:به دنیا بنگر.
تابلو دریچه کولر: خونسرد باش
تابلو تقویم: به روز باش.
تابلو در: در راه هدفهایت ، سختیها را هل بده و کنار بزن.

ادامه مطلب  

هفت کلید موفقیت ...  

7 تابلو موفقیت در اتاقتان:
تابلو سقف:اهداف بلند داشته باش.
تابلو ساعت:هر دقیقه با ارزش است.
تابلو آیینه: قبل از هر کاری بازتاب آن را بیندیش.
تابلو پنجره:به دنیا بنگر.
تابلو دریچه کولر: خونسرد باش
تابلو تقویم: به روز باش.
تابلو در: در راه هدفهایت ، سختیها را هل بده و کنار بزن.

ادامه مطلب  

هفت کلید موفقیت ...  

7 تابلو موفقیت در اتاقتان:
تابلو سقف:اهداف بلند داشته باش.
تابلو ساعت:هر دقیقه با ارزش است.
تابلو آیینه: قبل از هر کاری بازتاب آن را بیندیش.
تابلو پنجره:به دنیا بنگر.
تابلو دریچه کولر: خونسرد باش
تابلو تقویم: به روز باش.
تابلو در: در راه هدفهایت ، سختیها را هل بده و کنار بزن.

ادامه مطلب  

هویت ما  

به قول رفیق بعضی از کارا هویت ما رو درست می کنه. یعنی تو مسئولشون هستی اما بعدش تو رو می سازن. شاید بیشتر بار مسئولیتش هم به همین باشه که تو به خودت می گی الان من چی کار کردم.
کارم بهینه بود؟ ارزشمند بود؟ قسمتی از کار رو پیش بردم یا نه؟
مدتیه که نمی تونم خوب کار کنم. یکی از دلایلش اینه که وقت کمی با همکارام هستم. روزایی که اونا هستن بیشتر کلاسم.
اعتماد به نفسم کم شده و احساس می کنم تصمیم های خوبی نمی گیرم. 
بعضی کار ها رو باید ببرم جلو که به خاطر حجم

ادامه مطلب  

انواع  

انواع کرکره برقی ارائه شده توسط تهران کرکره
آشنایی با انواع کرکره برقی نیز بسیار مهم است و به شما در انتخاب کرکره اتوماتیک میتواند بسیار کمک کنید در صورتی که میخواهید از کرکره به عنوان یک ابزار در قسمت های مختلف ساختمان استفاده نمایید لازم دارید اطلاعات را در مورد انواع کرکره برقی داشته باشید در این پست آموزشی هدف ما نیز ارائه مطالبی در مورد انواع کرکره اتوماتیک می باشد .
انواع کرکره برقی با توجه بنوع استفاده آن به تعدادی تقسیم می شود که ه

ادامه مطلب  

انواع  

انواع کرکره برقی ارائه شده توسط تهران کرکره
آشنایی با انواع کرکره برقی نیز بسیار مهم است و به شما در انتخاب کرکره اتوماتیک میتواند بسیار کمک کنید در صورتی که میخواهید از کرکره به عنوان یک ابزار در قسمت های مختلف ساختمان استفاده نمایید لازم دارید اطلاعات را در مورد انواع کرکره برقی داشته باشید در این پست آموزشی هدف ما نیز ارائه مطالبی در مورد انواع کرکره اتوماتیک می باشد .
انواع کرکره برقی با توجه بنوع استفاده آن به تعدادی تقسیم می شود که ه

ادامه مطلب  

انواع  

انواع کرکره برقی ارائه شده توسط تهران کرکره
آشنایی با انواع کرکره برقی نیز بسیار مهم است و به شما در انتخاب کرکره اتوماتیک میتواند بسیار کمک کنید در صورتی که میخواهید از کرکره به عنوان یک ابزار در قسمت های مختلف ساختمان استفاده نمایید لازم دارید اطلاعات را در مورد انواع کرکره برقی داشته باشید در این پست آموزشی هدف ما نیز ارائه مطالبی در مورد انواع کرکره اتوماتیک می باشد .
انواع کرکره برقی با توجه بنوع استفاده آن به تعدادی تقسیم می شود که ه

ادامه مطلب  

نامه ی خیالی 4 (آرام)  

می دانی بانوی خیالی من
دلم دیگر هوای دل بودن ندارد...
نفس هایم هوای هوا را هم ندارد...
و قدم هایم... توان قدم هایم را ندارد...
ذهنم دیگر... ههه.... ذهنم ولی در این وانفسای دلباختگی ها بدجور جولان می دهد...
مضحکانه نگاهی اندر تاسف بار می اندازد... به حال و روزم می خندد و افسوس می خورد...
در هیئت غیرمنصفانه خویش در ردیف اول متهمان بازخواستم می کند و برایم حکم صادر می کند...
دنبال مجرم این جنایت فجیح و این قتل عام انتحاری می گردد و من...
و من در این میان لب های خ

ادامه مطلب  

نامه ی خیالی 4 (آرام)  

می دانی بانوی خیالی من
دلم دیگر هوای دل بودن ندارد...
نفس هایم هوای هوا را هم ندارد...
و قدم هایم... توان قدم هایم را ندارد...
ذهنم دیگر... ههه.... ذهنم ولی در این وانفسای دلباختگی ها بدجور جولان می دهد...
مضحکانه نگاهی اندر تاسف بار می اندازد... به حال و روزم می خندد و افسوس می خورد...
در هیئت غیرمنصفانه خویش در ردیف اول متهمان بازخواستم می کند و برایم حکم صادر می کند...
دنبال مجرم این جنایت فجیح و این قتل عام انتحاری می گردد و من...
و من در این میان لب های خ

ادامه مطلب  

درخت کوچک من...  

میان تاریکیتو را صدا کردمسکوت بود و نسیمکه پرده را می برد .در آسمان ملولستاره ای می سوختستاره ای می رفتستاره ای می مردتو را صدا کردمتو را صدا کردمتمام هستی من ...چو یک پیاله ی شیرمیان دستم بودنگاه  آبی ماهبه شیشه ها می خوردترانه ای غمناکچو دود بر می خاستز شهر زنجره هاچو دود می لغزیدبه روی پنجره هاتمام شب آنجامیان سینه ی منکسی ز نومیدینفس نفس می زدکسی به پا می خاستکسی تو را می خواستدو دست ِ سرد او رادوباره پس می زدتمام شب آنجاز شاخه های سیاهغ

ادامه مطلب  

تحقیق در مورد ساختمانهای چوبی  

تحقیق در مورد ساختمانهای چوبی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 74

ساختمانهای چوبی
مقدمه:
پیش از به وجود آمدن خانه و مسکن از مصالح بنائی انسانهایی که در کناره های جنگل زندگی می کردند برای رهایی از خطر حیوانات از کلاف بندی های کوچک و بزرگ به شکل ترکیبی از آلاچیق ساده و پوششهای گیاهی در جوانب آن جهت دیواره ها و بطور کلی سرپناه به وجود می آورده اند تا از گزند حیوانات وحشی در امام باشند. پس از تکامل

ادامه مطلب  

روز عکاسان روابط عمومی مبارک  

امروز برابر با 19 آگوست (28 مرداد) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان بعنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است. چرا این روز چنین عنوانی بر خود گرفته است و تاریخچه‌ی این نامگذاری چیست و به چه رویدادی بازمی‌گردد؟
قدیمی‌ترین عکس ثبت شده در تاریخ عکاسی تصویری است که نیسفور نیپس(1) ، اشراف‌زاده‌ی فرانسوی در سال 1826 با فرایندی که خود آن را هلیوگرافی(2) نامید از چشم‌انداز پنجره‌ی اتاقش گرفت. چند سال بعد یک فرانسوی دیگر به نام لوئی داگر(3) به سال 1837 به فنا

ادامه مطلب  

تبریز  

کرکره برقی تبریز با قیمت مناسب
کرکره برقی تبریز نیز به عنوان یکی از برند های بسیار معتبر در زمینه کرکره اتوماتیک در کشور شناخته شده می باشد کرکره برقی در تبریز به دلیل اینکه از تیغه کرکره برقی تبریز ساخته شده است به این نام معروف شده است کارخانه تولید تیغه کرکره برقی تبریز در تبریز واقع شده است و به عنوان یکی اشرکت های تولید کننده تیغه  شناخته شده می باشد ویژگی های مهمی برای این نوع از تیغه عنوان شده است که در ادامه در مورد آنها به صورت کلی

ادامه مطلب  

تبریز  

کرکره برقی تبریز با قیمت مناسب
کرکره برقی تبریز نیز به عنوان یکی از برند های بسیار معتبر در زمینه کرکره اتوماتیک در کشور شناخته شده می باشد کرکره برقی در تبریز به دلیل اینکه از تیغه کرکره برقی تبریز ساخته شده است به این نام معروف شده است کارخانه تولید تیغه کرکره برقی تبریز در تبریز واقع شده است و به عنوان یکی اشرکت های تولید کننده تیغه  شناخته شده می باشد ویژگی های مهمی برای این نوع از تیغه عنوان شده است که در ادامه در مورد آنها به صورت کلی

ادامه مطلب  

تبریز  

کرکره برقی تبریز با قیمت مناسب
کرکره برقی تبریز نیز به عنوان یکی از برند های بسیار معتبر در زمینه کرکره اتوماتیک در کشور شناخته شده می باشد کرکره برقی در تبریز به دلیل اینکه از تیغه کرکره برقی تبریز ساخته شده است به این نام معروف شده است کارخانه تولید تیغه کرکره برقی تبریز در تبریز واقع شده است و به عنوان یکی اشرکت های تولید کننده تیغه  شناخته شده می باشد ویژگی های مهمی برای این نوع از تیغه عنوان شده است که در ادامه در مورد آنها به صورت کلی

ادامه مطلب  

دهکده چوبین نیشابور  

آن زمان که
نام روستا به میان می آید تمام تصوراتمان به سمت خانه های کاهگلی، سنگی یا
بعضا چوبی می رود که به واسطه مشغله فراوان روستاییان چندان به مهندسی و
معماری آن توجه نشده و عموما تنها مکانی برای استراحت و گذران شبهای بلند و
پر ستاره روستاست. اما با این حال در هر روستایی عموما یک یا چند سازه ای
وجود دارد که با هنرمندی ساخته و پرداخته شده اند و نشان دهنده ذوق و
استعداد سازنده آن باشد.  دهکده ای که نه فقط علاقه به معماری و مهندسی که عشق به

ادامه مطلب  

دهکده چوبین نیشابور  

آن زمان که
نام روستا به میان می آید تمام تصوراتمان به سمت خانه های کاهگلی، سنگی یا
بعضا چوبی می رود که به واسطه مشغله فراوان روستاییان چندان به مهندسی و
معماری آن توجه نشده و عموما تنها مکانی برای استراحت و گذران شبهای بلند و
پر ستاره روستاست. اما با این حال در هر روستایی عموما یک یا چند سازه ای
وجود دارد که با هنرمندی ساخته و پرداخته شده اند و نشان دهنده ذوق و
استعداد سازنده آن باشد.  دهکده ای که نه فقط علاقه به معماری و مهندسی که عشق به

ادامه مطلب  

دهکده چوبین نیشابور  

آن زمان که
نام روستا به میان می آید تمام تصوراتمان به سمت خانه های کاهگلی، سنگی یا
بعضا چوبی می رود که به واسطه مشغله فراوان روستاییان چندان به مهندسی و
معماری آن توجه نشده و عموما تنها مکانی برای استراحت و گذران شبهای بلند و
پر ستاره روستاست. اما با این حال در هر روستایی عموما یک یا چند سازه ای
وجود دارد که با هنرمندی ساخته و پرداخته شده اند و نشان دهنده ذوق و
استعداد سازنده آن باشد.  دهکده ای که نه فقط علاقه به معماری و مهندسی که عشق به

ادامه مطلب  

دروازه قرآن شیراز  

قرآن، معجزه ی
پیامبر اسلام و کتاب سخنان الهی در میان مردم مسلمان ایران همواره جایگاه
رفیعی داشته و در همه ی احوال مرجع و پناه آنان بوده است. در تمام ابعاد
زندگیِ مسلمان، قرآن یاور و همراه آنان بوده و مردم از مسائل کوچک
تا مشکلات بزرگ خود به این کلام آسمانی پناه آورده و اقتدا می کردند. چه بر
روی سفره هفت سین که برکت دهنده است و خاطره خوش عیدی های نو و تانخورده
را برایمان تداعی می کند، چه هنگامی که تمام درها به رویمان بسته می شود و
استخاره

ادامه مطلب  

دروازه قرآن شیراز  

قرآن، معجزه ی
پیامبر اسلام و کتاب سخنان الهی در میان مردم مسلمان ایران همواره جایگاه
رفیعی داشته و در همه ی احوال مرجع و پناه آنان بوده است. در تمام ابعاد
زندگیِ مسلمان، قرآن یاور و همراه آنان بوده و مردم از مسائل کوچک
تا مشکلات بزرگ خود به این کلام آسمانی پناه آورده و اقتدا می کردند. چه بر
روی سفره هفت سین که برکت دهنده است و خاطره خوش عیدی های نو و تانخورده
را برایمان تداعی می کند، چه هنگامی که تمام درها به رویمان بسته می شود و
استخاره

ادامه مطلب  

دروازه قرآن شیراز  

قرآن، معجزه ی
پیامبر اسلام و کتاب سخنان الهی در میان مردم مسلمان ایران همواره جایگاه
رفیعی داشته و در همه ی احوال مرجع و پناه آنان بوده است. در تمام ابعاد
زندگیِ مسلمان، قرآن یاور و همراه آنان بوده و مردم از مسائل کوچک
تا مشکلات بزرگ خود به این کلام آسمانی پناه آورده و اقتدا می کردند. چه بر
روی سفره هفت سین که برکت دهنده است و خاطره خوش عیدی های نو و تانخورده
را برایمان تداعی می کند، چه هنگامی که تمام درها به رویمان بسته می شود و
استخاره

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1