مقاله حقوق جزا و جرم شناسی  

مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 22 چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین د

ادامه مطلب  

مقاله حقوق جزا و جرمشناسی  

مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

مقاله حقوق جزا و جرمشناسی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات 25 چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین د

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

موقت  

یکی برود به بیان عزیز بگوید که تو را به خدا دیگر انقدر پیشرفته نشو! واقعا نمایش نظرات ارسالی و خوانده شده و خوانده نشده اصلا امکان خوبی نبود، اصلا اصلا. البته شاید در برخی موارد به درد بخورد اما نمی ارزد به درگیری ها و دلخوری ها و باقی معایبش. دلم نمی خواهد اینجا هم بشود مانند خیلی از شبکه های اجتماعی دیگر. که انگار دارد می شود هم.

ادامه مطلب  

آغاز دریافت آثار خوانده شده در مسابقه سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات  

براساس آگهی مسابقه دانشجویی سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ویژه
دانشجویان کارشناسی، برای دریافت اطلاعات و شرکت در مسابقه فرم ارسال آثار
خوانده شده در وبگاه کنگره آماده بهره‌برداری است.



















 به گزارش لیزنا، سید ابراهیم عمرانی، دبیر اجرایی کنگره سوم با اعلام
این خبر گفت: همان‌طور در مسابقه سال گذشته هم شاهد بودید، انجمن به دنبال
شناسایی دانشجویان کتابخوان است که در ا

ادامه مطلب  

معرفی کتابِ صوتی چنین گفت زرتشت  

 داریوش آشوری می‌گوید:
"کوششِ من در [ترجمه این اثر] در این جهت بوده است که نهایتِ وفاداری به متنِ اصلی را با نهایتِ پایبندی به روانی و سادگی و آراستگی زبانِ ترجمه به هم درآمیزم، چنان که گویی این اثر، به این زبان [فارسی] نوشته شده است و یا اگر بنا بود به این زبان نوشته شود، این چنین نوشته می‌شد."
حال اگر به این اثر با صدای دلنشین و رسای دکتر افشین یداللهی گوش دهید، تصدیق خواهید کرد که اگر بنا بود این اثر خوانده شود، با چنین لحن و صدایی خوانده  م

ادامه مطلب  

معرفی کتابِ صوتی چنین گفت زرتشت  

 داریوش آشوری می‌گوید:
"کوششِ من در [ترجمه این اثر] در این جهت بوده است که نهایتِ وفاداری به متنِ اصلی را با نهایتِ پایبندی به روانی و سادگی و آراستگی زبانِ ترجمه به هم درآمیزم، چنان که گویی این اثر، به این زبان [فارسی] نوشته شده است و یا اگر بنا بود به این زبان نوشته شود، این چنین نوشته می‌شد."
حال اگر به این اثر با صدای دلنشین و رسای دکتر افشین یداللهی گوش دهید، تصدیق خواهید کرد که اگر بنا بود این اثر خوانده شود، با چنین لحن و صدایی خوانده  م

ادامه مطلب  

معرفی کتابِ صوتی چنین گفت زرتشت  

 داریوش آشوری می‌گوید:
"کوششِ من در [ترجمه این اثر] در این جهت بوده است که نهایتِ وفاداری به متنِ اصلی را با نهایتِ پایبندی به روانی و سادگی و آراستگی زبانِ ترجمه به هم درآمیزم، چنان که گویی این اثر، به این زبان [فارسی] نوشته شده است و یا اگر بنا بود به این زبان نوشته شود، این چنین نوشته می‌شد."
حال اگر به این اثر با صدای دلنشین و رسای دکتر افشین یداللهی گوش دهید، تصدیق خواهید کرد که اگر بنا بود این اثر خوانده شود، با چنین لحن و صدایی خوانده  م

ادامه مطلب  

معرفی کتابِ صوتی چنین گفت زرتشت  

 داریوش آشوری می‌گوید:
"کوششِ من در [ترجمه این اثر] در این جهت بوده است که نهایتِ وفاداری به متنِ اصلی را با نهایتِ پایبندی به روانی و سادگی و آراستگی زبانِ ترجمه به هم درآمیزم، چنان که گویی این اثر، به این زبان [فارسی] نوشته شده است و یا اگر بنا بود به این زبان نوشته شود، این چنین نوشته می‌شد."
حال اگر به این اثر با صدای دلنشین و رسای دکتر افشین یداللهی گوش دهید، تصدیق خواهید کرد که اگر بنا بود این اثر خوانده شود، با چنین لحن و صدایی خوانده  م

ادامه مطلب  

باید افرادی باشند که فکر آدم ها را تغییر بدهند...  

من خیلی ناراحت می شم از خروج هر آدمی که علوم انسانی خوانده ، روشن فکر است ادبیات و فلسفه می داند.، زبان خوانده ، هنرمند و جامعه شناس است. و با ادبیات جهان آشناست. 
جمعیت ایران یک جمعیت جوان است ولی متأسفانه به جوانان بهاء داده نمی شه.
چرا باید فرار نخبگان داشته باشیم و کشور های دیگر باید ازشان استفاده کنند.
با تمام احترامی که به مهندسان، پزشکان و تکنسین ها قائل هستم.
فکر می کنم یک کشور می تواند آخر یک روز  اگر لازم بود ، پزشک، مهندس و تکنسین از ک

ادامه مطلب  

باید افرادی باشند که فکر آدم ها را تغییر بدهند...  

من خیلی ناراحت می شم از خروج هر آدمی که علوم انسانی خوانده ، روشن فکر است ادبیات و فلسفه می داند.، زبان خوانده ، هنرمند و جامعه شناس است. و با ادبیات جهان آشناست. 
جمعیت ایران یک جمعیت جوان است ولی متأسفانه به جوانان بهاء داده نمی شه.
چرا باید فرار نخبگان داشته باشیم و کشور های دیگر باید ازشان استفاده کنند.
با تمام احترامی که به مهندسان، پزشکان و تکنسین ها قائل هستم.
فکر می کنم یک کشور می تواند آخر یک روز  اگر لازم بود ، پزشک، مهندس و تکنسین از ک

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

دستور نماز شب کوتاه و طولانی  

نماز شب یازده رکعت است که هشت رکعت اول آن به نیت نافله شب به صورت چهار نماز دو رکعتی مثل نماز صبح به جا آورده می شود. دو رکعت بعد از آن به نیت نماز شفع است و در آخر یک رکعت نماز به نیت نماز وتر باید خوانده شود که هر دعائی می توان در قنوت آن انجام داد ولی بهتر است دعاهایی که در ادامه مطلب ذکر می شود خوانده شود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اشعیا فصل ٤  

اشعیا  فصل  ۴    (ترجمه قدیم)  ۱ و در آن روز هفت زن به یک مرد متمسّک شده، خواهند گفت: «نان خود را خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما خوانده شود و عار ما را بردار.»   ۲ در آن روز شاخه خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر و زینت خواهد بود.   ۳ و واقع می‌شود که هر که در صهیون باقی ماند و هر که در اورشلیم ترک شود، مقدّس خوانده خواهد شد یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد.   ۴ هنگامی که خ

ادامه مطلب  

اشعیا فصل ٤  

اشعیا  فصل  ۴    (ترجمه قدیم)  ۱ و در آن روز هفت زن به یک مرد متمسّک شده، خواهند گفت: «نان خود را خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام تو بر ما خوانده شود و عار ما را بردار.»   ۲ در آن روز شاخه خداوند زیبا و جلیل و میوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر و زینت خواهد بود.   ۳ و واقع می‌شود که هر که در صهیون باقی ماند و هر که در اورشلیم ترک شود، مقدّس خوانده خواهد شد یعنی هر که در اورشلیم در دفتر حیات مکتوب باشد.   ۴ هنگامی که خ

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

اخطار گرفتن مسی به سبک رونالدو  

اخطار گرفتن مسیاخطار گرفتن مسی , لیونل مسی شب درخشانی را برابر یوونتوس تجربه کرد و توانست روی هر سه گل بلوگرانانقش مستقیم داشته باشد.مسی گل های اول و سوم بارسا را وارد دروازه یوونتوس کرد و پاس گل دوم را هم به راکیتیچ داد. او همچنین امشببه طلسم گل نزدن هایش به بوفون پس از 315 دقیقه پایان داد.مسی در این بازی یک کارت زرد عجیب نیز دریافت کرد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

معرفی خودم  

سلام دوستان گلم
احمد هستم و ۴۱ ساله و حدود ۲۰ ساله که اعتیاد دارم و مثل خیلیها بارها اقدام به ترک کردم اما موفق نشدم . مصرف من اوایل تریاک بصورت دودی و با وافور بود که بعدها تبدیل به شیره شد بخاطر اینکه زمان کم داشتم ، خلاصه بگم خدمت شما که کلی بررسی کردم و مطالعه و مشورت با کلینیک و .... به این نتیجه رسیدم که بصورت تدریجی ترک کنم ضمنا بگم که این اواخر هم میکشیدم و گاها دو وعده هم میخوردم ،بهر صورت شروع به کم کردن کردم و از اول خرداد ۹۶ کلا کشیدنو ک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1